kheanprogram.com

รับเขียนโปรแกรม

รับเขียนโปรแกรม ออกแบบเว็บไซต์ สอนเขียนโปรแกรม ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พิษณุโลก ลำปาง และทั่วประเทศ

บริการ

เราเป็น Frelance ที่ให้บริการพัฒนาระบบทั้ง Desktop Application,Web Application ด้วย Programmer ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี และมีความรับผิดชอบสูง

รับทำเว็บไซต์

รับออกแบบเว็บไซต์,เขียนเว็บ ทั้งห้างร้านทั่วไป และบริษัททั่วไป ทั้งเว็บขายสินค้าทั่่วไป และเว็บที่มีการติดต่อกับฐานข้อมูล พร้อมทั้งแนะนำการทำ SEO เบื้องต้น

รับเขียนโปรแกรม

รับเขียนโปรแกรมทุกประเภท โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล สำหรับ บุคคลทั่วไป บริษัท หรือหน่วยงานภาครัฐ โดยทำตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

สอนการเขียนโปรแกรม

รับสอนเขียนโปรแกรม ทั้ง Windows,Web Application และระบบฐานข้อมูล ซึ่งท่านจะได้นำความรู้ไปปรับใช้กับงานของท่านได้แน่นอน

รับแก้โปรแกรม

รับแก้งานที่ทำมาจากที่อื่น โดยท่านสามารถส่งตัวอย่างของข้อผิดพลาดมาให้ก่อน แล้วเราจะทำการประเมินระยะเวลาการแก้ไข และจะรีบติดต่อท่านกลับโดยด่วน

ตัวอย่างระบบงาน

ตัวอย่างระบบงานบางส่วนที่เราเคยพัฒนาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

รับเขียนโปรแกรม รับเขียนโปรแกรม

โปรแกรมสำหรับบริษัท,โรงงาน

 • ระบบโรงงาน(MES System) โดยทำงานร่วมกับ Programmer และ Technical จากญี่ปุ่น
 • ระบบบัญชี Link กับ A/S400(BPCS System) โดยทำงานร่วมกับ Programmer สิงคโปร์
 • ระบบสต๊อค Matterial(Windows and Web Application)
 • ระบบคำนวณค่าขนส่ง,ภาษี(Clearance System)
 • ระบบขาย(Sale System)
 • ระบบคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อนำรายงานส่งกรมศุลกากร
 • ระบบสินค้าล้าสมัย(Slow Moving System)
 • ระบบเช็คเวลาการทำงานของพนักงานด้วยเครื่อง Finger Scan
 • ระบบ WIP(Work In Process System)
 • ระบบวางแผนการผลิต(Production Planning System)
 • ระบบพิมพ์ Label ติดกล่องด้วย Barcode
 • ระบบการตรวจสอบคุณภาพ(QA System)
 • ระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักร(Mainitenance System)
 • ระบบสต๊อคอะไหล่เครื่องจักร(Spare Part System)
 • ระบบการออกอินวอยซ์(Invoice System)
 • ระบบขอซื้อ(Purchase Request)
 • ระบบจัดซื้อ(Purchase System)
 • ระบบเจ้าหนี้
 • ระบบบัญชีแยกประเภท(General Ledger)
 • ระบบงานบุคคล
 • ระบบการขายต่างประเทศ
 • อื่น ๆ ฯลฯ
โปรเจคจบ โปรเจคจบ

โปรเจคจบ

 • ระบบเช่าซื้อรถยนต์
 • ระบบหอพัก
 • ระบบซื้อ-ขายต่าง ๆ
 • ระบบคาร์แคร์
 • ระบบ SME
 • ระบบกองทุนหมู่บ้าน
 • ระบบวัสดุครุภัณฑ์
 • ระบบบุคคล
 • ระบบร้านอาหาร
 • ระบบห้องสมุด
 • ระบบยืม-คืนหนังสือ
 • ระบบสหกรณ์
 • ระบบโรงแรม
 • ระบบร้านการแฟ
 • ระบบร้านเบเกอรี่
 • ระบบรับ-ส่งเอกสาร
 • ระบบลงทะเบียนนักศึกษา
 • ระบบร้านก่อสร้าง
 • ระบบคลินิค
 • ระบบพัสดุ-ครุภัณฑ์
 • ระบบซ่อมคอมพิวเตอร์
 • ระบบรับฝากรถ
 • ระบบสต๊อคยา
 • ระบบโรงสี
 • อื่น ๆ
ทำเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์

Web Application

 • ระบบครุภัณฑ์ออนไลน์ หน่วยงานราชการ
 • ระบบหนังสือเข้า-ออก หน่วยงานราชการ
 • ระบบจัดการกล้องวงจรปิด หน่วยงานราชการ
 • ระบบการจัดการผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
 • ระบบจัดการพิมพ์เช็คออนไลน์
 • เชื่อมโยงกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)
 • เว็บวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
 • ระบบ ยืม-คืนพัสดุ-ครุภัณฑ์
 • ระบบซื้อ-ขายต่าง ๆ
 • ระบบเช่า-ซื้อ
 • ระบบซ่อมคอมพิวเตอร์
 • ระบบฝาก-ยืม
 • ระบบร้านอาหาร
 • ระบบร้านกาแฟ
 • ระบบโรงแรม
 • ระบบบุคคล
 • ระบบหอพัก
 • อื่น ๆ ฯลฯ

ขั้นตอนการติดต่อ

ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อใช้บริการ ดังขั้นตอนง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

1.ติดต่อเราดังช่องทางต่อไปนี้

โทรศัพท์ : 086-9514597

Facebook : รับเขียนโปรแกรม เว็บไซต์ แอพมือถือ

E-Mail : kheanprogram@gmail.com

2.ทำการประเมินราคาและเวลา

เราจะทำการสรุปความต้องการของท่านเป็นข้อ ๆ แล้วทำการประเมินราคา และระยะเวลาในการพัฒนาโปรแกรม

3.ส่งตัวอย่างโปรแกรมเป็นระยะๆ

เราจะทำการพัฒนาโปรแกรมและส่งตัวอย่างให้ท่านดูเป็นระยะ หากไม่ตรงกับความต้องการจะแก้ไขจนกว่าท่านจะพอใจ

4.ส่งมอบโปรแกรมที่เสร็จสมบูรณ์

เมื่อพัฒนาโปรแกรมสมบูรณ์แล้ว เราจะทำการติดตั้ง และดูแลระบบให้ท่านจนกว่าท่านจะสามารถใช้งานระบบได้อย่างสมบูรณ์

ติดต่อเรา